Hybridarbete är här för att stanna

Om vi skulle lyfta fram en enda viktig slutsats från årets rapport - där vi tillfrågade 2 000 respondenter i Norden - så är det att hybridarbete är det nya normala och att flexibilitet snabbt blivit en avgörande fråga. Under de senaste 2+ åren har anställda över hela världen anpassat sig till en livsstil med att arbeta var som helst ifrån och förväntar sig flexibilitet när det kommer till varifrån och när de arbetar. Vi har hört massor om the Great Resignation, men det vi har lärt oss från vår State of Hybrid Work 2022-rapport är att vad de anställda vill ha är något simpelt. De vill att deras arbetsgivare ska lyssna, bry sig och anpassa sig till deras nya behov och förväntningar på arbetsplatsen. För de 59% som har bytt jobb eller som aktivt söker nytt jobb visade det sig att flexibelt arbete (både gällande plats och timmar) var deras högsta prioritet. Pandemin tvingade fram ett slags experiment med distansarbete som påverkade anställda över hela världen och visade oss alla ett par saker. Med en bärbar dator, internet, Slack och/eller e-post kan du fortfarande vara produktiv oavsett var du befinner dig. Det fysiska kontoret är inte längre den enda platsen att vara produktiv på, men du kan behöva lägga manken till för att knyta kontakt med kollegor och vänner via Zoom. Vi kommer till Zoom-trötthet senare.

Viktiga Resultat

1

Nästan hälften (43%) av de anställda har bytt jobb under de senaste två åren, och av de som inte gjorde det söker 16% aktivt efter en ny jobbmöjlighet 2022

2

87% av de anställda som introducerades in i ett nytt jobb på distans kände att de fick rätt stöd

3

De främsta policyerna som med största sannolikhet skulle få anställda att inte acceptera ett jobberbjudande är: att inte tillåta flexibla timmar (39%), inte tillåta flexibel arbetsplats (31%) och krav på att anställda arbetar på kontoret på heltid (27%)

4

Över hälften (53%) av de anställda svarade att deras arbetsgivare aldrig krävt av dem att komma till kontoret på heltid under pandemin.

5

De främsta förmånerna som skulle vara mest tilltalande hos en blivande arbetsgivare är flexibla arbetstimmar (33%), 4-dagars arbetsvecka (29%), flexibel arbetsplats (26%), och obegränsad semester i den mån det går (24%).

6

47% av de anställda tror att det finns en partiskhet på arbetsplatsen när det kommer till hur och var de anställda arbetar

7

75% av de anställda är oroliga för att deras arbetsgivare inte kommer att anpassa deras arbetsplatser, policyer eller krav på att befinna sig på kontoret för hybridarbete

8

Många anställda möter problem när det kommer till onlinemöten - det vanligaste är att de inte kan se människors ansikten och därför missar visuella signaler (80%), osäkerhet kring om de ska avbryta någon som pratar (78%), eko/förvrängning av ljud (78%), har svårt att delta i eller bidra till samtalet (76%), känner sig oengagerade (76%) och att de inte kan höra alla (75%)

9

83% av de anställda som för närvarande arbetar på distans eller på hybrid väg uppgav att de skulle känna sig mer bekväma att återvända till kontoret om policyer implementerades, såsom certifierad frekvent städning/fler stationer med handsprit (24%), större kontorsutrymmen (23%) med mera.

10

45% av de kontorsanställda tror att metaverse kan förbättra flexibelt och hybridarbete i framtiden

DEL 1

Välkommen till det nya sättet att arbeta

I dagens arbetsklimat existerar knappt ett 9-till-5 jobb längre. Det ‘nya’ normala (eller ‘nästa’ normala, som vi vill kalla det) är där flexibelt arbete omfamnas av alla - arbetsgivare och anställda - och av när, var och hur anställda arbetar är ett beslut om samarbete mellan arbetsgivare och anställda.

Nästan hälften (43%) av de anställda har bytt jobb under de senaste två åren och 16% av de som inte gjorde det, söker för närvarande aktivt efter en nya jobbmöjligheter 2022.

Innan de accepterar - eller ens överväger - en ny roll, säkerställer många jobbsökande att hybridarbete och flexibelt arbete är ett alternativ. De främsta policyerna som med största sannolikhet skulle få dem att inte acceptera ett jobberbjudande är; att inte tillåtas flexibla timmar (39%) eller flexibel arbetsplats (31%).

Anställda kräver flexibilitet och utan det kommer de inte att behålla (eller ta) jobbet - så enkelt är det.

Arbetsgivarna har inte längre övertaget.

DEL 2

Hybrid kan vara komplicerat

Övergången till detta mer moderna sätt att arbeta skedde snabbt, och på grund av detta försöker många fortfarande ta reda på hur hybridarbete, ja…fungerar. Det är inte så lätt som att kräva en Zoom-länk för varje möte eller att låta anställda arbeta hemma en viss del av tiden.

Hybridarbete sker inte av en tillfällighet utan kräver att arbetsgivare tar en djupgående titt på sin nuvarande arbetspolicy, personalutbildning, kontorsteknik och deras företagskultur för att anpassa sig till mer fysiskt utspridda team. Och med 75% av anställda som är oroliga för att deras arbetsgivare kommer att vidta åtgärder på arbetsplatsen som de inte håller med om när det gäller hybridarbete, måste arbetsgivare vara avsiktliga, rättvisa och transparenta när de fattar dessa beslut.

Ett fokusområde är hur distansanställda inkluderas på arbetsplatsen – inte fysiskt, utan virtuellt och kulturellt. 47% av anställda är oroliga för att distansarbete kommer att innebära att de har mindre att säga till om på jobbet och att de kommer att gå miste om tillväxtmöjligheter. Hur går arbetsgivare tillväga för att säkerställa att distansanställda känner sig inkluderade, inte upplever utbrändhet eller inte förbises på grund av partiskhet om hur och var de anställda arbetar.

Det är lättare sagt än gjort - särskilt som en av två (54%) anställda säger att de är mer benägna att fråga eller engagera sig med dem de fysiskt arbetar tillsammans med än de som arbetar på distans.

Ett ställe att börja är möten. Genom att skapa en jämställd upplevelse för varje deltagare kan möten vara en säker plats för distansanställda att synas och höras. Som sagt, detta kommer inte att ske över en natt, det kommer att krävas rätt typ av inkluderande teknik för att vi ska komma dit.

Hybridarbete har visat oss att det finns förbättringspotential på arbetsplatsen.

DEL 3

Ledarskap i en hybrid miljö

Att ha en stark ledning inom en organisation är en avgörande framgångsfaktor för alla företag. Oavsett vilken nivå dina medarbetares insats ligger på är det viktigt att de känner sig stöttade av ledningen för sina ansträngningar – för vi vet att engagerade medarbetare är glada medarbetare.

I en miljö med hybrid- och distansarbete är ofta chefer och anställda inte fysiskt på samma plats. Detta kan göra det svårt att bygga eller upprätthålla en relation mellan dem – särskilt när 56% av cheferna (och 56% av ledningen) är mer benägna att fråga om synpunkter eller engagera sig med dem de fysiskt arbetar med än de som arbetar på distans.

Om arbetsgivare vill att chefer framgångsrikt ska samarbeta och stödja anställda - och ta itu med och eliminera partiskheten kring var anställda arbetar från - måste de tillhandahålla effektiv utbildning så att de kan ha meningsfulla interaktioner med de anställda.

Detsamma gäller för de anställda. En distansanställd kan regelbundet behöva vara mer proaktiv och prata med sin chef och andra om det arbete de utför. Detta är något som anställda på kontoret kanske inte behöver göra lika mycket. Produktivitet kan uppfattas annorlunda när du arbetar på distans jämfört med på kontoret.

Relationen chef/medarbetare behöver stärkas.

DEL 4

Kontorsutrymmen och arbetsplatser behöver utvecklas

En av de viktigaste lärdomarna vi tagit med oss från de senaste två åren är att arbetsplatsen alltid kommer att utvecklas - oavsett pandemi eller inte. Den goda nyheten är: vi kan vara förberedda.

Många företag vill bygga mer moderna och inkluderande arbetsplatser som hjälper medarbetarna att trivas. Även om vi inte kan förutspå hur framtiden kommer att se ut pågår det samtal som kan antyda vart vi är på väg. Ett hett ämne som alla pratar om är metaverse, men vem köper in sig i denna teknik egentligen?

Företagsledning. Över 59% av cheferna och ledning tror att metaverse kan bli nästa stora omvälvande teknik på arbetsplatsen, men att metaverse inte kommer att infrias över en natt. Organisationer måste börja tänka på hur arbetet förändras och hur de kan utvecklas redan idag. Att förbättra verktygen för videokonferenser kan vara ett bra första steg, då mer än var tredje (36%) anställd säger att det finns utrymme för förbättringar när det kommer till videokonferenser.

Verkligheten på dagens arbetsplatser är att vissa medarbetare är ovilliga eller känner sig obekväma med att återvända till kontoret, och för många andra är flexibilitet nu avgörande. Specifikt för heltidsanställda på distans sa 56% att de skulle återvända till kontoret (om det skulle behövas) men skulle omedelbart börja leta efter ett nytt jobb och 10% sa att de helt enkelt skulle säga upp sig. Men om företagsledningen är öppen för ny uppslukande teknik för samarbete, kan kontoret bli ett bra utrymme för samarbete, teammöten, företagets alla händelser och mer därtill, och individuellt arbete kan utföras på hemmakontoren. Det finns en värld där arbetsplatsen är optimerad för arbetsstyrkan.

Vad händer på jobbet härnäst? Snart får vi reda på det.

BAKGRUND + DEMOGRAFI

Bakgrund + Demografi

Owl Labs undersökte 2 000 heltidsanställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Denna undersökningsdata samlades in i februari 2022.

SLUTSATS

Slutsats

Vi vet att hybridarbete fungerar för anställda i Norden och det betyder inte att kontoret är dött eller att produktiviteten har avstannat. Det betyder bara att vi behöver tänka om hur vi samarbetar med kollegor på och utanför kontoret.

Med rätt policyer och teknik på plats kan arbetsgivare övervinna en del av de utmaningar som hybridarbete innebär - team kan samarbeta mer effektivt, chefer och anställda kan bygga starkare relationer och produktiviteten kan utan tvekan förbättras.

Tack för att du tog dig tid att läsa vår rapport. Vi hoppas att du tyckte att den var insiktsfull och användbar.

Kontakta press@owllabs.com vid pressfrågor och övriga frågor.

Owl Labs är ett teknikföretag som revolutionerar hur världen kommunicerar, genom sina inkluderande och uppslukande videoupplevelser. Owl Labs är dedikerat till att stärka organisationer som använder hybridarbete eller arbetar på distans med sin prisbelönta teknik och robusta produktsvit framtagen för moderna företag. Företagets flaggskeppsprodukt, Meeting Owl Pro, har en wifi-aktiverad, 360-graders kamera, mikrofon och högtalare med patentskyddad AI-teknik, som automatiskt fokuserar på den som pratar med hjälp av ljud och visuella signaler. År 2020 hedrades Meeting Owl Pro som en av tidningen TIMEs 100 bästa innovationer. Owl Labs fortsätter att förespråka hybridarbete med hjälp av sin årliga rapport State of Remote Work. Besök www.owllabs.eu för att lära dig mer om Owl Labs.

Talk to Sales

Contact our team to schedule a demo or answer any of your sales related questions. Fill out the form below and we will be in touch!

Contact Sales